YORKSHIRE SAND STONE BIRD BATH

YORKSHIRE SAND STONE BIRD BATH

Code: 10343

Dimensions:

H: 30" (76.2 cm)

Pair £960.00
 

Yorkshire sand stone

Bird Bath, Punch faced,

30" high

Base & Top 14" sq

 

Pair £ 960.00